Bränsle

Briketterna är raffinerade av biobränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Träbriketterna är gjorda av 100% rent trä, utan tillsatser och är en CO2-neutral produkt, eftersom den avger samma mängd CO2 som det naturliga förfallet.

Ring för dagspriser.

Briketter lämpar sig för uppvärmning av bostäder: Vedspis, öppen spis, braskaminer och pannor.

Scandbio

Pellets i småsäck
Pellets i storsäck
Pellets i bulk