Skorstenshuvar


Skorstenhuvar rundad eller fyrkantig.

Om du har jord/berg/fjärrvärme eller någon av dagens effektiva pannor så torkar inte skorstenen upp, utan den förblir fuktig och vittrar ganska snart sönder. Har du ventilationskanaler i skorstenen finns dessutom risk för mögelsvamp som förorsakar hälsovådlig lukt i bostaden. Med denna unika lösning med kajgaller slipper ni fågelbon i era skorstenskanaler och kostnaderna för rensning.
Skorstensskydd tillverkas av 1,5mm lackerad aluminiumplåt, godkänt av
skorstensfejarmästarna.